εξωδικαστικός μηχανισμός

Ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών είναι λύση όλα σε ένα. Μιλάμε για μια ολιστική λύση είτε έχετε διαφορές σε δάνεια, είτε οφειλές προς Δημόσιο & Ασφαλιστικά ταμεία. Προβλέπει κούρεμα των οφειλών, μείωση δόσης, μείωση επιτοκίου και επιμήκυνση της αποπληρωμής. Προφυλάσσονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Οφειλέτη. Επίσης αν έχετε δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, μπορείτε και να τα ρυθμίσετε μέσω της ίδιας διαδικασίας.

Εξοικονομήστε χρόνο και κόπο και αποφύγετε την προσφυγή στα δικαστήρια.

βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη

Η βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη αφορά σε έναν περιορισμένο αριθμό δανειοληπτών λόγω των εισοδηματικών κριτηρίων που πρέπει να τηρεί ο δανειολήπτης και προστατεύει την κύρια οικία του ευαλώτου από πλειστηριασμό.
Συγκεκριμένα τα εισοδηματικά κριτήρια είναι τα ακόλουθα:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 7.000 €.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο μέλη 10.500€.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία μέλη 14.000 €.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα μέλη 17.500 €.
 • Νοικοκυριό αποτελούμενο από 5 μέλη και πάνω 21.000 €.

marketing στην ιατρική

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία ενός ιατρού θα πρέπει να προβάλλονται κατάλληλα ώστε η προσέγγιση στον ασθενή να είναι η καλύτερη δυνατή. Σχεδιάζουμε και προβάλουμε την καλύτερη διαχείριση της επαγγελματικής εικόνας των ιατρών στοχεύοντας στο ποιοτικότερο και αυξανόμενο κοινό που θα επισκεφτεί το ιατρείο. Έτσι μπορεί να ξεχωρίσετε στον κλάδο σας. 

Εικόνα. 

 • Σχεδιάζουμε την καλύτερη εικόνα σας που θα αποτελεί το σύμβολό σας και θα σας χαρακτηρίζει στα σημεία επικοινωνίας.
 • Σχεδιάζουμε το λογότυπό σας.
 • Δημιουργούμε την εταιρική σας ταυτότητα.
 • Οργανώνουμε τις σημάνσεις.
 • Δημιουργούμε τα καλύτερα εταιρικά σας έντυπα.
 • Σχεδιάζουμε την διάταξη παρουσιάσεων και συνεδρίων.

Σχεδίαση Ιστοσελίδας ιατρείου, σας δίνουμε το κλειδί για την άμεση σύνδεση του ιατρού με το κοινό του. Καθοδηγούμε τον επαγγελματία για να αξιοποιήσει στο έπακρο το ισχυρό μέσο που λέγεται διαδύκτιο.

Σχεδιάζουμε την ιστοσελίδα του ιατρείου προβάλλοντας την αξία και έλκοντας το κοινό στο οποίο απευθύνεται. 

Δημιουργούμε την σελίδα σας στα facebook, twitter κα.

Διαχειριζόμαστε την ψηφιακή επικοινωνία.

Προωθούμε και διαφημίζουμε στο facebook.

Οργανώνουμε και σας καθοδηγούμε για το LinkedIn επαγγελματικό προφίλ σας.

διοίκηση και στραγηγική

Βοηθάμε να επαναπροσδιορίσετε την πορεία της εταιρίας σας και εξετάζουμε τις επιλογές που έχετε σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον. Η βάση για αυτό είναι μία , ότι η επιχείρηση θα εμπλέκεται μόνο σε κερδοφόρες δραστηριότητες ή δραστηριότητες με παράπλευρα οφέλη.

νομικά και χρηματοοικονομικά

Μαζί με αξιόπιστους συνεργάτες αναλαμβάνουμε:

 • Την αποσαφήνιση της οικονομικής κατάστασης και σας παρέχουμε τις εναλλακτικές προτάσεις και στρατηγικές για την βελτιστοποίηση της.
 • Τις ρυθμίσεις εφόσον υπάρχουν οφειλών σε τραπεζικά ιδρύματα προμηθευτές και δημόσιες υπηρεσίες.
 • Σας παρέχουμε πληροφορίες και λύσεις για θέματα που αφορούν το Εμπορικό και Εταιρικό Δίκαιο.
 • Σας παρέχουμε την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία ασφάλισης τιμολογίων στην περίπτωση εξαγωγών.

λειτουργίες, διαδικασίες, δομές

Σας δίνουμε καινοτόμες ιδέες για τις δομές του συστήματος της εταιρίας σας ώστε να επαναπροσδιορίσετε τις διαδικασίες διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα και σας προτείνουμε την εφαρμογή βιώσιμων λειτουργιών για την μέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου και του οικονομικού δυναμικού σας.

κρυμμένες εσωτερικές δυνάμεις της επιχείρησης

Σας προτείνουμε τις αλλαγές που πιθανών να χρειάζεται η επιχείρησή σας για να μεγιστοποιήσετε την αποδοτικό τα των εργαζομένων σας. Εντοπίζουμε και παρακινούμε αναξιοποίητες μονάδας παρέχοντας κίνητρα και ανάλογη ώθηση. 

Προστατεύουμε την επιχείρηση από συγκρούσεις με το ανθρώπινο δυναμικό της καταρτίζοντας νομικά κείμενα που επανακαθορίζουν τη σχέση της εταιρείας με τον εργαζόμενο. 

Μπορούμε να έχουμε ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση, την επιλογή και την εκπαίδευση του προσωπικού σας. 

Περιγράφουμε και Αναλύουμε ακριβώς τις θέσεις εργασίας.

Αξιολογούμε το υπάρχων προσωπικό.

Επιλέγουμε τα καλύτερα συστήματα απόδοσης και αξιολόγησης.

Οργανώνουμε τις δομές των τμημάτων.

Αναπτύσσουμε καινούργια συστήματα αμοιβών.

Ορίζουμε καινούργιους κανονισμούς εργασίας.

Βοηθάμε στην αξιολόγηση επιλογής και πρόσληψης στελεχών.

Οργανώνουμε εσωτερικές ενημερωτικές συσκέψεις.

σύναψη συμφωνιών και διαπραγματεύσεις

Σας ενημερώνουμε για ευκαιρίες με προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες, προσωπικό, ανταγωνιστές και σας βοηθάμε στις διαπραγματεύσεις και στο κλείσιμο συμφωνιών με βάση τα συμφέροντά σας. 

Εντοπίζουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις συνεργασίες που βοηθούν και αυξάνουν το κεφάλαιό σας. Σας συμβουλεύουμε για τις στρατηγικές που πρέπει να ακολουθήσετε και ακόμα βοηθάμε τις συνεργασίες με εξειδικευμένες συμφωνίες για τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να κλείσετε στο καλύτερο δυνατόν deal.

Υπηρεσίες και ποιότητα

Παρέχουμε εργαλεία όπως βάσεις δεδομένων, συστήματα διαχείρισης πελατολογίου και συντονισμό για να ολοκληρώσετε τις λειτουργίες της επιχείρησης και εφαρμόζουμε ενιαία φιλοσοφία διοίκησης για τα στάδια των διαδικασιών που έχουν σχέση με το Brand Name και το πελατολόγιο. 

Η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων από όλους τους εργαζόμενους και η συμμετοχή όλων είναι η ουσία της διοίκησης και της βέλτιστης ποιότητας.

δημιουργία λογότυπου

Σύμβολο της επιχείρησής σας το Λογότυπό σας. Δώστε την βαρύτητα που αρμόζει. Με αυτό θα σας Αναγνωρίζει και θα επικοινωνεί η αγορά με την επιχείρηση σας. Ύφος, Φιλοσοφία, Όραμα, Κουλτούρα για κάθε προϊόν είναι τα βασικά και απαραίτητα χαρακτηριστικά για να έλξουν το κοινό που απευθύνεται η εταιρία σας. Η πείρα και ο τρόπος σκέψης των ομάδων της UYiLO εγγυάται τον χρυσό αυτόν συνδυασμό.

Το λογότυπο αποτελεί ένα από τα πρώτα στάδια του branding που έχει σας στόχο να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πελατών για τις επιδόσεις του προϊόντος. Η προσέγγιση μας στην ανάπτυξη του λογοτύπου (και γενικότερα της διαδικασίας του branding) στοχεύει στη δημιουργία μίας εικόνας, που θα αντανακλά τις αξίες της εταιρίας και θα αυξάνει την πιθανότητα να δημιουργήσει ισχυρό δέσιμο με το κοινό.

σχεδίαση εντύπων

Οι ομάδες της UYiLO δεν σχεδιάζουν απλά τα έντυπά σας. Αποτυπώνουν την καλύτερη εικόνα της εταιρείας σας. Τα έντυπά σας θα αναδύουν ότι κάνει την επιχείρησή σας να ξεχωρίζει. Η δημιουργική Φαντασία, το καλύτερο φωτογραφικό υλικό ένα σωστά μελετημένο κείμενο και η κατάλληλη διαφήμιση είναι το μίγμα της επιτυχίας των εντύπων σας. 

Οι στόχοι μας στον σχεδιασμό των εντύπων:

 • Να είναι ηλίου φαεινότερο τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης σας απέναντι στους ανταγωνιστές σας.
 • Να είναι άρτιο και ευφάνταστο γραφιστικά.
 • Να είναι αυτό που θέλει να δει ο αναγνώστης του.
 • Να ‚’πουλάει’’.

δημιουργία ιστοσελίδων

Η ιστοσελίδα σας είναι η βιτρίνα σας στο διαδύκτιο.

Οι υπηρεσίες, τα προϊόντα σας πρέπει να απευθύνονται σωστά στο ιδανικό κοινό με τον δικός σας ξεχωριστό τρόπο. Πρέπει και μπορούμε να αναδείξουμε την καλύτερη εικόνα της επιχείρησή σας. 

Για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος στην UYiLO εργάζονται και συνεργάζονται πολλές διαφορετικές ομάδες για να δημιουργήσουν το καλύτερο αποτέλεσμα για εσάς. 

Ομάδες marketing, φωτογραφίας, Graphic Design, Κειμενογράφισης, Development. 

Η μεγάλη πείρα μας, μας επιτρέπει να γνωρίζουμε τους τρόπους για την ανάδειξη της εταιρικής εικόνας, το marketing, τη λειτουργικότητά, τη κατάταξή στην Google και το να έχει απήχηση στο κοινό και στους μελλοντικούς πελάτες κάθε επιχείρηση μέσα από την ιστοσελίδα της.

κατασκευή e-shop

Δεν βλέπουμε το ηλεκτρονικό κατάστημα σαν καταγραφή και μεταφορά της αποθήκης σας. Για την UYiLO είναι μία καινούργια επιχείρηση που πρέπει να της δώσουμε την καλύτερη οργάνωση, ώθηση, στήριξη για να έχουμε μία ακόμα επιτυχημένη επιχείρηση. 

Δεν φτιάχνουμε απλά ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Ξεκινάμε από την δημιουργία ενός συνολικού πλάνου για τον τρόπο που θα σχεδιάσουμε, κατευθύνουμε και διαχειριστούμε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και το καινούργιο πελατολόγιο που θα προσελκύσει. 

Η Κατασκευή ή επανασχεδίαση ενός ηλεκτρονικού καταστήματος έχει στάδια.

 • Οργανώνουμε τη διαφήμιση και το πλάνο πωλήσεων.

 • Εκπαιδεύουμε το προσωπικό για την επερχόμενη αύξηση των πωλήσεων.

 • Σχεδίαση –γραφιστική.

 • Τεχνική ανάπτυξη και υποστήριξη.

 • Διαφήμιση και προώθηση ηλεκτρονική.

συσκευασία και σχεδιασμός

Η συσκευασία βοηθά κάθε προϊόν να ξεχωρίζει ανάμεσα σε πληθώρα ανταγωνιστών και έλκει το βλέμμα και το ενδιαφέρον του καταναλωτή. Η συσκευασία είναι καθοριστική για την αντοχή του προϊόντος στον χρόνο και για την πορεία του στην αγορά. Μπορούμε και δημιουργούμε συσκευασίας που θα κάνουν την επιχείρησή σας να ξεχωρίζει. 

Καλύπτουμε με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε στο σχεδιασμό συσκευασίας όλες τις απαιτήσεις ώστε:

 • Το προϊόν να ξεχωρίζει και να γίνεται άμεσα αντιληπτό.

 • Να ελκύει το μάτι και το ενδιαφέρον των καταναλωτών.

 • Να μπορεί ο καταναλωτής εύκολα να έχει όλες τις πληροφορίες που θέλει για το περιεχόμενο της συσκευασίας.

 • Να πουλάει.

Αντιλαμβανόμαστε και έχουμε γνώμονα όλα εκείνα που απαιτούνται για την συγκεκριμένη εργασία. Έτσι δημιουργούμε συσκευασίες που εγγυώνται την προστασία του περιεχόμενου τους κατά την μεταφορά, την αποθήκευση τους όσο μεγάλος και αν είναι ο αριθμός τους. 

Η ισορροπία, η αρμονία και η καθαρότητα του μηνύματος στους καταναλωτές είναι ο στόχος μας.

video marketing

Ραγδαία είναι η ανάπτυξη με υψηλή δυναμική του video marketing. Είναι ένας άμεσος και γρήγορος τρόπος για την προβολή επιχειρήσεων. Αξιοποιούμε με τον καλύτερο τρόπο όλα τα νέα μέσα προβολής σε διαδικτυακά online κανάλια.

Φεύγουμε από τον στατικό τρόπο προβολής της επιχείρησης/εταιρίας σας δημιουργώντας επαγγελματικά videos. Έχουμε και διαθέτουμε για τους πελάτες μας την δυναμική, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό για αποτελεσματικό video production.

Θα σχεδιάσουμε και θα οργανώσουμε το καλύτερο εταιρικό video για εσάς. Στόχος μας, το εταιρικό σας video να είναι άρτιο αισθητικά και τεχνικά, να εξάπτει και να κρατά ζωντανό το ενδιαφέρον του θεατή και να προβάλλει την καλύτερη εικόνα της επιχείρησης, βασιζόμενοι σε συγκεκριμένο storyboard και σενάριο.

επαγγελματική φωτογράφιση

Μία εικόνα χίλιες λέξεις’’.

Είναι γνωστή η δυναμική μίας εικόνας η uyilo χρησιμοποιεί αυτή την δυναμική για το καλύτερο κι καταλυτικό αποτέλεσμα για εταιρικές προβολές. Κάθε οπτικό περιεχόμενο των απαιτητικών έργων μας έχει δημιουργηθεί με βάση την εμπειρία μας και χαίρει ανώτερης ποιότητας. 

Η UYiLO εξειδικεύεται σε επαγγελματικές φωτογραφίσεις σε:

 • Ξενοδοχεία και καταλύματα.

 • Προϊόντα και αντικείμενα.

 • Φαγητών / Πιάτων. 

 • Επαγγελματικών χώρων.

 • Φωτογραφίσεις θεματικές.

 • Conceptual Advertising Photography (Διαφημιστική Φωτογράφιση).

branding & rebranding

To Branding είναι βασικό για την ταυτότητα κάθε εταιρείας/ επιχείρησης. 

Είναι ο τρόπος που διαχειρίζεται την εικόνα της προς τα έξω. 

Η θέση που έχει στην αγορά.

Πως αντιλαμβάνεται το κοινό την εταιρία .

Η οργάνωση και η διαχείριση της εικόνας της.

Με λίγα λόγια είναι ο τρόπος να δημιουργηθεί, εξελιχθεί και παραμείνει στην αγορά το Στίγμα (brand) της εταιρείας. 

Οι βασικοί άξονες για την ανάπτυξη ενός σωστού Brand είναι:

 • Στρατηγική.

 • Μελετάμε και τοποθετούμε τη μάρκα στην αγορά.

 • Διαμορφώνουμε σωστά τα βασικά στοιχεία της, αξίες υποσχέσεις, αποστολή και βασικά το όραμα).

 • Διαμορφώνουμε και μελετάμε, διαμορφώνουμε και καθορίζουμε τη σχέση της μάρκας μέσα στο ευρύτερο χώρο που ανήκει οργανώνουμε στην ουσία την αρχιτεκτονική της.

 • Ταυτότητες.

 • Λεκτική.

 • Διαμορφώνουμε το κύριο ή το δευτερεύον όνομα της μάρκας μελετώντας όλα τα στοιχεία που θα την κάνουν αξέχαστη.

 • Δημιουργούμε επιτυχημένα Tagline (σλόγκαν).

 • Διαμορφώνουμε το ύφος και τη γλώσσα που θα ΄΄μιλά’’ η μάρκα.

 • Οπτική.

 • Διαμορφώνουμε για όλες τις εταιρίες το ιδιαίτερο στίγμα τους με βάση τη εξειδίκευσή της, τις παροχές της ή ακόμα και τις πρόσθετες υπηρεσίες της. (έρευνες αγοράς, βιομηχανικός σχεδιασμός, κ.α).

σχέδιο προώθησης (marketing plan)

Ανακαλύπτουμε και προωθούμε το μήνυμα που θέλει να περάσει στο κοινό κάθε εταιρεία. 

Προωθούμε το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της εταιρείας απέναντι στους ανταγωνιστές της.

Προβάλλουμε το κύριο προϊόν / υπηρεσία της εταιρίας.

Προωθούμε αυτό που θέλετε να σας γνωρίζει ο κόσμος.

Κάθε έργο που αναλαμβάνουμε συνοδεύεται από μία σειρά ερωτήσεων. Υπηρεσίες μας έχουν στόχο να προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο τα ιδιαίτερα στοιχεία κάθε επιχείρησης στο πιο κατάλληλο κοινό. Ακολουθούμε μία γενική στρατηγική προώθησης με ενιαία φιλοσοφία. Με αυτό τον τρόπο πάνω στον οποίο πάντα εργαζόμαστε έχουμε υπηρεσίες αλληλένδετες με την οργάνωση της προώθησης. 

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης είναι αυτό που οργανώνει και υλοποιεί κάθε ομάδα της UYiLO και αυτή η διαδικασία ορίζει πολλές φορές την επιτυχία ή την αποτυχία ενός έργου.

digital marketing

Έχουμε την εμπειρία αλλά και συνεχώς ερευνούμε καινούργιους τρόπους ώστε να αξιοποιούμε στο έπακρο όλα τα προσφερόμενα κανάλια επικοινωνίας για την αυξητικά καλύτερη μετάδοση του μηνύματος.

Ψηφιακές καμπάνιες.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε ψηφιακές καμπάνιες με αρχή και τέλος στοχεύοντας στην μεγαλύτερη προβολή τους μηνύματος. 

Προτείνουμε τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις ψηφιακής προβολής στους πελάτες μας: 

Σχεδιάζουμε την καμπάνια.

Ορίζουμε το target group.

Δημιουργούμε τη ‘σημαία’ της επιχείρησης.

Διαχειριζόμαστε και παρακολουθούμε τον λογαριασμό.

Βελτιώνουμε τις ιστοσελίδες των πελατών μας στις μηχανές αναζήτησης (SEO).

Google Adwards είναι το διαφημιστικό πρόγραμμα της Google που με λέξεις κλειδιά εμφανίζει την διαφήμισή σας σε προηγμένη θέση. 

Σχεδιάζουμε ηλεκτρονικά μηνύματα και ενημερωτικά δελτία σε λίστες ηλεκτρονικών διευθύνσεων για να επιτύχουμε την ανταγωνιστικότητα της μάρκας του πελάτη μας. 

Google Remarketing είναι η εμφάνιση διαφήμισης της εταιρείας/επιχείρησης σε χρήστες που ήδη έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα σας. 

Facebook Retargeting είναι η δυνατότητα διαφήμισης στους χρήστες του facebook που έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα ή έχουν πραγματοποιήσει παρόμοιες ενέργειες. 

Facebook Ads είναι η ειδικά στοχευμένη διαφημιστική καμπάνια στο facebook με βάση τα γεωγραφικά, δημογραφικά, συμπεριφορικά στοιχεία των χρηστών. 

Online Reputation Management είναι η παρακολούθηση της φήμης κάθε εταιρείας, η υποβολή εκθέσεων, η δημιουργία περιεχομένων και πολλά άλλα. 

Content Marketing η προβολή της επιχείρησης και του αντικειμένου της μέσα από τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, κειμένου, φωτογραφίας και video.

ξενοδοχειακό marketing

Η UYiLO αυξάνει ραγδαία τις πωλήσεις σας και μειώνει παράλληλα τα κόστη, για οποιαδήποτε μορφή καταλύματος έχετε, δίνοντας ολοκληρωμένες λύσεις.

 • Σχεδιάσουμε εξ αρχής την συνολική σας εικόνα στο διαδίκτυο.
 • Αναλαμβάνουμε και δημιουργούμε ξεκινώντας από την σχεδίαση ενός κεντρικού πρωτοποριακού λογότυπου αλλά και το σύνολο όλων των προωθητικών σας εντύπων.
 • Παρέχουμε επαγγελματίες στον χώρο των multimedia και εξειδικευμένους συνεργάτες στον χώρο του τουρισμού ώστε να έχουμε ένα εξαιρετικό αισθητικό αποτέλεσμα στην προβολή της εικόνας του καταλύματός σας.
 • Σχεδιάζουμε το νέο σας ιστότοπο (website) ενσωματώνοντας δικό μας online σύστημα κρατήσεων.
 • Αναλαμβάνουμε και διαχειριζόμαστε όλα τα υπάρχοντα κανάλια πωλήσεων extranet (bookink, expedia a.m) και δημιουργούμε νέα.
 • Ενημερώνουμε το πλάνο διαθεσιμότητας ανάλογα με τις κρατήσεις ή τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.
 • Διαχειριζόμαστε τις τηλεφωνικές κρατήσεις και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mails).
 • Την επιβεβαίωση κρατήσεων.
 • Την έκδοση των τιμολόγιων.

Ξεχνάτε τα κόστη για την ετήσια συνδρομή των server, του domain, του συστήματος κρατήσεων και το εξειδικευμένο προσωπικό.

social media

Τα social Media είναι ένα δυνατό εργαλείο. Γνωρίζουμε πως ακριβώς να το χρησιμοποιούμε και να σας παρέχουμε την εξειδίκευση για την εταιρική σας κουλτούρα. Διαθέτουμε την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τα εργαλεία ώστε να προωθήσουμε την εταιρία σας στα κοινωνικά δίκτυα. Η UYiLO σας παρέχει:

 • Στρατηγική για την εταιρική σας επικοινωνία.
 • Δημιουργούμε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

Διαχειριζόμαστε την εταιρική εικόνα με: 

 • Την δημιουργία περιεχομένου (εικόνες, vindeo).
 • Την οργάνωση εξατομικευμένων σεμιναρίων για την εκπαίδευση του προσωπικού σας.
 • Την διαχείριση διαδικτυακής φήμης και την παράδοση reports.
 • Τον έλεγχο του ανταγωνισμού.
 • Την οργάνωση και την διαχείριση της σωστής διαφήμισης.
 • Την εκπαίδευση του προσωπικού σας για την επικοινωνία τους στα social media με τους πελάτες.

Το διαδίκτυο είναι ένα πολύπλοκο εργαλείο και η διαφήμιση σε αυτό δεν είναι απλή υπόθεση. 

Η UYiLO αναλαμβάνει τη δημιουργία της σελίδας, τη διαχείριση ή την βελτίωση υπάρχουσας και την προώθησή της με ειδικούς διαγωνισμού και ιδιαίτερα concepts.

Δώστε μας τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε για εσάς ένα επιτυχημένο εταιρικό προφίλ για τα social media και παρακολουθείστε εξειδικευμένα σεμινάρια με εκδήλωση ενδιαφέροντος. 

Αξιοποιήστε το εργαλείο του αύριο στην επικοινωνία και κάντε το δικό σας. 

Εμπιστευτείτε τους ειδικούς για να έχετε την καλύτερη εικόνα της εταιρείας σας. 

πράττουμε ότι υποσχόμαστε!