Το να επιτρέπεις στο τρομερό ταλέντο να κάνει τρομερή δουλειά είναι φιλοσοφία, επιχειρηματικό μοντέλο, και υπόσχεση.

Στην UYiLO, έχουμε μια διεπιστημονική ομάδα που συνεργάζεται σε όλες τις πτυχές του έργου, από την αρχική ιδέα έως τη διεκπεραίωση. Κι ενώ ενθαρρύνουμε όλους τους υπαλλήλους μας να ασχοληθούν σε βάθος με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, περιμένουμε επίσης να γνωρίζουν και να εκτιμούν όλα ανεξαιρέτως τα κομμάτια του κάθε project. Θεωρούμε ότι τα μέλη της ομάδας μας εμπίπτουν σε ένα φάσμα δυνατοτήτων στο οποίο οι μοναδικές ικανότητες και η εμπειρία του κάθε μέλους είναι μια πολύτιμη συμβολή στη συνολική επιτυχία του έργου.

Ό,τι ακολουθεί δεν είναι «περιγραφή εργασίας» που απλά συνδέεται με συγκεκριμένους υπαλλήλους με την παραδοσιακή έννοια, αλλά μια λίστα ρόλων στο πλαίσιο κάθε project. Σε οποιοδήποτε έργο ο ρόλος ενός μέλους μπορεί να ποικίλει – το ίδιο πρόσωπο που είναι προγραμματιστής στο ένα project μπορεί να είναι ο επικεφαλής σχεδιαστής ή ο βοηθός σχεδιαστή στο άλλο. Δεν υπάρχει μια παραδοσιακή εταιρική ιεραρχία με διευθυντές δημιουργικού, υπεύθυνους, και επικεφαλής. Αντ’ αυτού, προσλαμβάνουμε μόνο ταλέντα ανώτερου επιπέδου που θα μπορούσαν να είναι διευθυντές δημιουργικού ή επικεφαλής τμήματος σε κάποια άλλη εταιρεία, αλλά προτιμούν να «λερώνουν τα χέρια τους» και να προκαλούνται από μια ομάδα ομοιών τους, από τους οποίους μπορούν να συνεχίσουν να μαθαίνουν και να επεκτείνουν τις δυνατότητές τους. Κάθε μέλος της ομάδας σέβεται την ιδιοκτησία και την ευθύνη των άλλων μελών στο project. Στα πλαίσια αυτής της ομάδας, κάθε άτομο είναι υπεύθυνο για κάθε βασική πτυχή της παράδοσης του έργου, με βάση τους ακόλουθους ρόλους.

Project Management.

Οι διαχειριστές (project managers) είναι οι τελικοί υπεύθυνοι για την έγκαιρη παράδοση των project, στα πλαίσια budget και έκτασης που έχουν οριστεί. Οι project managers της uyilo έχουν ένα ευρύ υπόβαθρο στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη που τους επιτρέπει να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τις ομάδες και τους πελάτες τους, και το οποίο χρησιμοποιούν για να καλύψουν τα κενά κατά τη διάρκεια παράδοσης του έργου. Δεν είναι διευθυντές δημιουργικού (creative directors), αλλά όπως όλα τα μέλη της ομάδας, έτσι κι αυτοί φέρουν μια μοναδική προοπτική για το έργο που αποτελεί μέρος της συνεργασίας μας. Οι project managers είναι υπεύθυνοι για την επιτυχία ή την αποτυχία των έργων τους, και ως εκ τούτου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για την ομάδα, όταν δεν υπάρχει ομοφωνία – αλλά είναι ευθύνη τους να πάρουν όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται από την ομάδα.

Οι project managers τεκμηριώνουν και διατηρούν ορόσημα, συναντήσεις, παραδοτέα, καθώς και τυχόν αλλαγές στο πεδίο εφαρμογής του έργου. Οι project managers πάντα δημιουργούν και διαχειρίζονται τα χρονοδιαγράμματα του έργου που μοιράζουν στην ομάδα, ενώ καθορίζουν και επιβάλουν προθεσμίες. Χρησιμοποιούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα για να συνεργαστούν με τους υπόλοιπους project managers για τη διαχείριση των πόρων και του προσωπικού. Οι project managers της uyilo είναι αναπόσπαστα μέλη της ομάδας και εξασφαλίζουν τη συνεχή ικανοποίηση του πελάτη – αυτή που κάνει την εταιρεία μας πετυχημένη.

User Experience.

Οι σχεδιαστές στρατηγικής εμπειρίας χρήστη (UX strategists) είναι υπεύθυνοι για τη συλλογή, την τεκμηρίωση και την ανάλυση των αναγκών και των στόχων των πελατών και την ανάπτυξη μιας στρατηγικής για την αντιμετώπισή τους. Οι UXers, όπως συχνά αποκαλούνται, συνεργάζονται με τους σχεδιαστές, τους προγραμματιστές, τους μηχανικούς και τους project managers για να πετύχουν ισχυρές οπτικές και τεχνολογικές λύσεις, χωρίς να θυσιάζουν τη χρηστικότητα. Οι UXers της uyilo ακούν τους πελάτες, αλλά προσεγγίζουν την ανάλυσή του ακροατηρίου και των στόχων των πελατών από μια εξωτερική οπτική γωνία, που τους επιτρέπει να δουν τις λύσεις που οι πελάτες μας αδυνατούν. Οι UXers πρέπει όχι μόνο να βρουν λύσεις για τα προβλήματα του πελάτη, αλλά πρέπει και να αποδώσουν αποτελεσματικά τις διάφορες επιλογές στον πελάτη με σαφήνεια και εμπιστοσύνη.

Οι UXers είναι υπεύθυνοι των διάφορων παραδοτέων, όπως sitemaps, wireframes, και ροής της διαδικασίας για την υποστήριξη του project, αλλά λειτουργούν πάντα μαζί με τις ομάδες τους για να εξετάζουν και να αναζητούν καινούριες ιδέες. Οι UXers διεξάγουν συνεντεύξεις με τους ενδιαφερόμενους, μελέτες χρηστικότητας, ταξινομήσεις (card sorting), και καθοδηγούν συνεργατικές και ομαδικές δραστηριότητες ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε project, και έπειτα επικοινωνούν τα αποτελέσματα στους πελάτες και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Η εμπειρία χρήστη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της uyilo, δεδομένου ότι είναι η πιο άμεση σύνδεση τόσο με τον εντοπισμό των προβλημάτων της κάθε επιχείρησης αλλά και με τη μέτρηση της απόδοσης των λύσεων μας.

Design.

Οι σχεδιαστές χρησιμοποιούν οπτικά μέσα για να προσφέρουν λύσεις στους πελάτες μας, οι οποίες είναι σχετικές με το brand, αισθητικά ευχάριστες, μαγνητίζουν τα βλέμματα και είναι καλαίσθητες στην απλότητά τους, ενώ, ταυτόχρονα, λύνουν και τα προβλήματα των πελατών μας. Οι σχεδιαστές της uyilo συνεργάζονται με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (UXers, Προγραμματιστές, Μηχανικούς και Project Managers) καθ’ όλη τη διαδικασία σχεδιασμού για να εξασφαλίσουν ότι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, αλλά χωρίς ποτέ να υπερβαίνουν τα όρια του τι είναι πρακτικό ή εφικτό. Ο κάθε σχεδιαστής μπορεί να έχει ηγετικό ρόλο σε ένα έργο και υποστηρικτικό σε ένα άλλο.

Οι σχεδιαστές δίνουν βάση στη λεπτομέρεια και είναι υπεύθυνοι για τη συνεχή διασφάλιση της ποιότητας του έργου, καθώς και για το ότι το τελικό αποτέλεσμα ταιριάζει με το αρχικό όραμα, μέσα από την ανάπτυξη, την κατασκευή και το λανσάρισμα. Οι σχεδιαστές αποθηκεύουν τα αρχεία τους σε version control, δηλαδή ελέγχουν πάντα κάθε έκδοση ξεχωριστά και δημιουργούν στοιχεία που όλα τα μέλη της ομάδας μπορούν να κατανοήσουν. Οι σχεδιαστές είναι υπεύθυνα για την παραγωγή των συστημάτων σχεδιασμού, των διασυνδέσεων και των αλληλεπιδράσεων που έχουν κάνει τη uyilo ηγέτη στον τομέα της δημιουργίας.

Development.

Οι προγραμματιστές (developers) είναι υπεύθυνοι για τη «μετάφραση» των αποτελεσμάτων της εμπειρίας χρήστη και τη διαδικασία σχεδιασμού σε ιστοσελίδες συμβατές με τα πρότυπα και σε εφαρμογές. Οι προγραμματιστές εργάζονται με τους σχεδιαστές, τους UXers, τους μηχανικούς και τους Project Managers από την έναρξη του έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του, για να εξασφαλίσουν όχι μόνο ότι το προϊόν που προκύπτει είναι εφικτό, αλλά και για να κάνουν ότι είναι δυνατόν καλύτερο με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών web και αλληλεπιδράσεων. Οι προγραμματιστές της uyilo δε σταματούν ποτέ να μαθαίνουν νέες τεχνικές και τεχνολογίες, και μεταφέρουν αυτές τις γνώσεις και στην υπόλοιπη ομάδα.

Οι προγραμματιστές είναι υπεύθυνοι για πολλές εργασίες εφαρμογής CMS και ανάπτυξης προτύπων, αλλά διαφέρουν από τους Μηχανικούς όταν χρειάζονται προσαρμοσμένες λύσεις λογισμικού, ενότητες, ή ολοκληρώσεις για την υποστήριξη του έργου τους. Οι προγραμματιστές είναι σε εγρήγορση τόσο όσον αφορά τον έλεγχο της έκδοσης αλλά και τον έλεγχο της ποιότητας. Οι προγραμματιστές της uyilo έχουν ωθήσει ιστορικά τη βιομηχανία προς τα εμπρός, και η ηγεσία μας στις front-end τεχνολογίες παραμένει ένας βασικός παράγοντας διαφοροποίησης για την εταιρεία μας.

Content Strategy.

Οι μηχανικοί είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη και τη διατήρηση back-end λύσεων, προσαρμοσμένων ανάλογα με τον πελάτη, και οι οποίες εκτελούνται με τρόπους που ξεπερνούν τις προσδοκίες των πελατών μας. Οι μηχανικοί της uyilo δεν είναι μόνο υλοποιητές προκαθορισμένων λειτουργικών προδιαγραφών, αλλά αρχιτέκτονες λύσεων που ρίχνουν καινούριες ιδέες – κάτι που τελικά μας διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές μας. Οι μηχανικοί της uyilo εργάζονται σε ένα περιβάλλον ευέλικτης ανάπτυξης και, όπως και η υπόλοιπη ομάδα, έχουν συχνή άμεση επαφή με τον πελάτη μέσα από την πορεία των εργασιών του project τους. Οι μηχανικοί καταλήγουν σε δημιουργικές λύσεις όσον αφορά τις απαιτήσεις του κάθε project, αλλά επίσης προσφέρουν επιλογές στην ομάδα τους και στους πελάτες, εάν υπάρχουν περισσότεροι από έναν τρόποι να λυθεί ένα πρόβλημα.

Οι μηχανικοί είναι στην πραγματικότητα μηχανικοί λογισμικού, που είναι όμως αγνωστικιστές της τεχνολογίας και βρίσκονται αρκετό καιρό στη βιομηχανία για να καταλάβουν ότι περιβάλλοντα συγκεκριμένης ανάπτυξης, πλατφόρμες και γλώσσες προγραμματισμού έχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη και του project. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των ανταγωνιστών μας δε διαθέτει σημαντικές back-end δυνατότητες, οι μηχανικοί είναι ένα κρίσιμο πλεονέκτημα της uyilo καθώς μας επιτρέπει να παρέχουμε λύσεις που οι ανταγωνιστές μας αδυνατούν.

Marketing Strategy.

Οι σχεδιαστές στρατηγικής περιεχομένου της uyilo είναι υπεύθυνοι για τον καθορισμό και την τεκμηρίωση των επιχειρηματικών στόχων του πελάτη και τις ανάγκες των χρηστών. Οι σχεδιαστές στρατηγικής περιεχομένου ελέγχουν το υπάρχον περιεχόμενο και δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για το μελλοντικό περιεχόμενο που θα προκύψει: τι πρέπει να δημιουργηθεί/επεξεργαστεί/αφαιρεθεί, πώς, πότε, από ποιον και πού. Οι σχεδιαστές στρατηγικής περιεχομένου υποστηρίζουν τους UXers και συμβάλουν στη δημιουργία μετα-data πλαισίων, εφαρμόζουν συστήματα ταξινόμησης, και αναπτύσσουν δομές ιστοσελίδων.  

Οι σχεδιαστές στρατηγικής περιεχομένου λειτουργούν σε συνεχή βάση με τους πελάτες, τόσο πριν όσο και μετά την έναρξη, για να βοηθήσουν στη δημιουργία και την παράδοση περιεχομένου και τη μέτρηση της συνεχιζόμενης επιτυχίας της κάθε καμπάνιας δημιουργίας περιεχομένου μέσω analytics και εργαλείων αναφοράς social media. Οι σχεδιαστές στρατηγικής περιεχομένου είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της uyilo στον κύκλο ενασχόλησης με τους πελάτες, και παίζουν ένα στρατηγικό ρόλο που μας βοηθά να διαφοροποιούμαστε από τους ανταγωνιστές μας.  

Το ταλέντο μπορεί να έρθει από οπουδήποτε.

Γι’ αυτό έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και ψάχνουμε έξυπνους ανθρώπους που φέρνουν πράγματα εις πέρας. Η διαδικασία δεν πρόκειται ποτέ να περιλαμβάνει «αποστολή βιογραφικού» και «πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού». Αν μας αρέσεις, θα έρθεις να γνωρίσεις την ομάδα και από εκεί ξεκινάμε.

Έτσι λοιπόν, αν είσαι παθιασμένος, δημιουργικός, ταλαντούχος και ενεργητικός:

επικοινώνησε μαζί μας

Θα σε πιέσουμε. Θα σε αγχώσουμε. Θα πάρουμε αποτελέσματα.
Ή ρίξτε μια ματιά στις τρέχουσες θεσεις εργασίας:

User Experience Designer

Visual Designer

Developer

Project Manager

Photo Model