Εξωδικαστικός Μηχανισμός

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μας μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού για λογαριασμό πελάτη μας!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

  • Συνολική Αρχική Οφειλή 1.862.483,45€.

  • Ποσό Διαγραφής (κούρεμα) 1.311.025,88€.

  • Τελικό ποσό ρύθμισης (Οφειλής)     551,457,57€.

  • Διάρκεια αποπληρωμής 420 Μήνες.

 Η επιτυχία του τεράστιου κουρέματος (1.311.025,88 €) καθώς και ο μέγιστος χρόνος αποπληρωμής 420 μήνες είναι η μεγαλύτερη απόδειξη του τι μπορούμε να σας προσφέρουμε.

Για τον ίδιο Οφειλέτη

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  • Συνολική Αρχική Οφειλή 79.593,05€.

  • Ποσό διαγραφής (κούρεμα)   5.130,10€.

  • Τελικό ποσό ρύθμισης (Οφειλής) 74.462,95€.

  • Διάρκεια αποπληρωμής 240 Μήνες.

Κούρεμα (5.130,10€) με μέγιστο χρόνο αποπληρωμής 240 μήνες για τον ίδιο Οφειλέτη.

Extrajudicial Mechanism:
Εξωδικαστικός Μηχανισμός
Date: